Veľkoobchod

Podmienky veľkoobchodnej spolupráce pre eshop www.eLEDshop.sk:


1. Registrácia:

a. Na začatie spolupráce je potrebné zaregistrovať sa na našej webovej stránke www.eLEDshop.sk a vyplniť potrebné údaje vrátane obchodného registračného čísla.

b. Po úspešnej registrácii budeme overovať vaše informácie a potvrdíme vám status veľkoobchodného partnera.


2. Veľkoobchodné ceny:

a. Po získaní štatútu veľkoobchodného partnera budú zobrazené pre Vás špeciálne veľkoobchodné ceny.

b. Ceny môžu byť upravované na základe objednaného množstva tovaru alebo pravidelnosti objednávok.


3. Minimálny objem objednávky:

a. Určíme minimálny objem objednávky, ktorý je potrebné splniť pre dosiahnutie veľkoobchodných cien.

b. Ak nebudete dosahovať minimálny objem objednávok, môžeme zvážiť zrušenie vášho štatútu veľkoobchodného partnera.


4. Platby:

a. Platby za objednaný tovar budú zaslané podľa dohodnutých platobných podmienok.

b. Ak sa vyskytnú problémy s platbami, môžeme pozastaviť alebo zrušiť vaše veľkoobchodné partnerstvo.


5. Doprava:

a. Dopravné náklady budú účtované zvlášť a budú závisieť od vášho umiestnenia a objemu objednávok.

b. Môžete si zvoliť svojho vlastného dopravcu alebo využiť našich odporúčaných partnerov.


6. Reklamácie a vrátenie tovaru:

a. V prípade vadného tovaru máte právo na reklamáciu a náhradu alebo výmenu tovaru v súlade s platnými zákonmi a našimi reklamačnými podmienkami.

b. Pravidlá pre vrátenie tovaru sú uvedené v našich Všeobecných obchodných podmienkach.


7. Ochrana osobných údajov:

a. Vaše osobné údaje budú spracovávané v súlade s našou Zásadou ochrany osobných údajov. Zabezpečíme, že vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami.


8. Zrušenie spolupráce:

a. Máme právo zrušiť Vaše veľkoobchodné partnerstvo v prípade porušenia našich podmienok alebo nesplnenia minimálneho objemu objednávok.

b. Máte tiež právo ukončiť spoluprácu s nami, ak nám dáte primeranú vopred upovedomenie.


9. Zmeny podmienok:

a. Tieto podmienky veľkoobchodnej spolupráce môžu byť aktualizované a zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

b. Aktualizované podmienky budú zverejnené na našej webovej stránke.


10. Záverečné ustanovenia:

a. Tieto podmienky tvoria základ našej veľkoobchodnej spolupráce a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody, písomné alebo ústne, medzi nami a vami.

b. V prípade nezhôd sa riadime platnými právnymi predpismi a nariadeniami vášho štátu.